ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

เนื่องจากอาวุธปืนมีศักยภาพแห่งอันตรายอยู่ในตัว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนทุกประเภท ได้แก่ อาวุธปืนที่ใช้ในราชการ การกีฬา      และอาวุธปืนส่วนตัวจึงได้กำหนดคำแนะนำในการใช้อาวุธปืนขึ้น ดังนี้

๑. ก่อนหยิบปืนรับปืน หรือส่งปืน จะต้องตรวจปืนให้รู้แน่ว่าปืนไม่มีกระสุนบรรจุไว้
๒.จะชักปืนออกจากซองก็ต่อเมื่อต้องการใช้งานหรือปรณนิบัติบำรุงเท่านั้น
๓. อย่าหันปากลำกล้องปืนไปยังที่ไม่ต้องการจะยิง
๔. อย่าขึ้นนกเมื่อไม่ตั้งใจจะยิง และอย่าสอดนิ้วเข้าไปในโกร่งไกจนกว่าพร้อมที่จะยิง
๕. การฝึกลั่นไก (Dry Shooting) ถึงแม้ว่าจะใช้กระสุนฝึกบรรจุก็ตาม     ควรกระทำที่
สนามยิงปืนเท่านั้น
๖. เมื่อชักปืนออกจากซอง อย่าหันปากลำกล้องไปไปยังส่วนใดของร่างกายผู้ใช้ และ
บุคคลอื่นเป็นอันขาด
๗.ในขณะทำการยิง ถ้าได้ยินเสียงผิดปกติให้หยุดยิงทันที        และตรวจดูว่ามีกระสุน
หรือวัตถุใดคาอยู่ในลำกล้องหรือไม่ ถ้ามีให้เอาออกเสียก่อน    มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ลำ
กล้องบวมหรือระเบิดได้เมื่อยิงกระสุนนัดต่อไป

 


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท