เทคนิคการใช้ปืนสําหรับสตรี

เทคนิคการใช้ปืนสําหรับสตรี
     
ในสถานการณ์ปัจจุบันสตรีมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเลย เพราะนอกจากจะใช้ป้องกันตนเองแล้วยังจะช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวได้ด้วย หากมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในเคหสถาน ดังนั้นสตรีจึงมีความจําเป็นต้องเรียนรู้การใช้อาวุธปืนให้ถูกต้อง ปลอดภัยโดยหมั่นฝึกซ้อมให้เกิดความชํานาญในการใช้ปืนที่มีอยู่ เพราะหากมีอาวุธปืนแล้วใช้งานไม่เป็น จะเป็นโอกาสให้คนร้ายแย่งเอาปืนไปเป็น “ของแถม” และอาจเอามายิงเรา หรือบุคคลในครอบครัวของเราอีกด้วยการจะใช้ปืนให้เป็นก็ต้องทําความรู้จักกับอาวุธปืนที่มีอยู่ให้ถ่องแท้เสียก่อนและหาความชํานาญในการใช้ ควรต้องรู้จักการทํางานของกลไกต่างๆ ของอาวุธปืน และหมั่นฝึกซ้อมยิงให้ชินกับเสียงปืนรวมทั้งการเล็งที่ถูกต้อง ผู้ที่พร้อมจะใช้อาวุธปืน ต้องเข้าใจหลักสําคัญ คือ โดยทําการฝึกซ้อมจนมีความคล่องตัว คล่องตา คล่องมือ และคล่องใจ
คล่องตัว คือ การซ้อมท่าทางการใช้ การขึ้นนกปืน การบรรจุกระสุน พร้อมทั้งท่าทางการยิงในกรณีต้องหาที่กําบังตามแต่สถานการณ์
คล่องตา คือ การเล็ง ต้องเล็งให้ได้ฉับไว ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังต้องเสมอกัน ระยะช่องแสง หรือที่เรียกว่าติดตานั่นเอง
คล่องมือ คือ การจับอาวุธปืนที่ถูกต้อง การวางนิ้วทุกนิ้วที่ทําหน้าที่ประคองปืน และเหนี่ยวไกที่ถูกต้องและมั่นใจได้
คล่องใจ คือ การตั้งสติควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มั่น ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ที่คับขัน เช่น เกิดการยิงต่อสู้ จะต้องมีกำหนดการหายใจให้ราบเรียบ จุดนี้สําคัญที่สุด เพราะจะเป็นจุดที่จะประสานการควบคุมตัวตน ควบคุมตา ควบคุมมือ ควบคุมนิ้วที่ประคองปืนและลั่นไกและจะต้องทำให้เกิดเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะทําให้เราเกิดความมั่นใจไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้เพื่อป้องกันตนและทรัพย์สิน หรือในสนามของการแข่งขันก็จะทําได้อย่างมั่นใจ
เมื่อเตรียมความพร้อมของตัวเราแล้ว ต่อไปก็ต้องเตรียมความพร้อมของอาวุธปืนคู่ใจ ซึ่งจะขอกล่าวถึงปืนกึ่งอัตโนมัติเป็นอันดับแรก กล่าวคือ ต้องทําความเคยชินกับการใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติให้มากเป็นพิเศษ อย่างกรณีที่บางท่านชอบขึ้นลํา บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงไว้เสมอ หากเป็นกรณีอย่างนี้ ก็ต้องทําอย่างนี้ตลอดไป จะได้เกิดความมั่นใจว่าปืนเราพร้อมที่จะใช้ยิงได้ทันทีไม่ต้องขึ้นลําอีก หากไม่ชอบขึ้นลํา เพราะกลัวว่าปืนจะลั่น หรือไม่มั่นใจในระบบห้ามไกของปืนกระบอกนั้น หรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม ก็จะต้องกําหนดไว้ในใจเสมอว่า เมื่อจะใช้ปืนก็จะต้องขึ้นลํา (บรรจุกระสุน) ก่อนทุกครั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเคยชินของแต่ละคนที่จะกระทํา แต่ขอเน้นอีกครั้งว่าจะทําอย่างไรก็ให้ทําอย่างนั้นตลอดไปทุกครั้งมิฉะนั้นแล้วจะเกิดความสับสนในเวลาคับขัน ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ปืนเอง โดยจะเกิดความไม่แน่ใจว่า บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงแล้วหรือยัง? อาจทําให้ต้องขึ้นลําอีก เพราะถ้ามีกระสุนในรังเพลิงแล้ว ก็จะเสียกระสุนในรังเพลิงที่ถูกกระชากทิ้งไป ๑ นัด
สําหรับปืนรีวอลเวอร์นั้น การตรวจดูสภาพความพร้อมจะง่ายกว่าปืนกึ่งอัตโนมัติไม่สลับซับซ้อนมากนัก เมื่อหยิบปืนขึ้นมาก็ต้องเปิดโม่เทกระสุนออกแล้วส่องดูในโม่บรรจุกระสุน ต่อจากนั้นก็ให้ตรวจดูเข็มแทงชนวน ให้ตรวจดูว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ แล้วลองเหนี่ยวไกยิงทั้งในระบบดับเบิลและซิงเกิล ว่ากลไกทํางานได้เรียบร้อยดีหรือไม่? การตรวจดูเข็มแทงชนวนก็ต้องเปิดโม่ออกดูการทํางานและกลไกต่างๆ กระสุนปืนที่ใช้ทั้งชนิดรีวอลเวอร์และกึ่งอัตโนมัติ ขอให้ตรวจดูว่าเป็นกระสุนเก่าหรือใหม่ หากเป็นกระสุนเก่าเก็บไว้นาน ไม่แน่ใจว่าจะยิงได้หรือไม่ ให้เก็บไว้เพื่อยิงซ้อมมือจะดีกว่า มีบางท่านเมื่อบรรจุกระสุนในโม่จะเว้นช่องโม่ที่ตรงกับเข็มแทงชนวนนั้น โดยประสงค์จะเป็นการป้องกันปืนลั่นในกรณีที่ปืนตกแล้วนกปืนกระแทกกับพื้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในปืนบางยี่ห้อ
สำหรับเทคนิคการเล็งเป้าหมาย เป้าหมายที่ผู้เขียนขอแนะนําในการยิงป้องกันตัว ก็คือให้เล็งเป้าหมายให้ตรงหว่างขาเหนือหัวเหน่าของคนร้าย อันเป็นที่ตั้งกระเพาะปัสสาวะ เมื่อกระสุนปืนถูกกระเพาะปัสสาวะของคนร้ายจะทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะฉีกขาด เกิดการช็อกอย่างแรง เป็นการหยุดยั้งคนร้ายได้อย่างดีที่สุด และเป้าหมายดังกล่าวนี้ เป็นเป้าหมายที่สําคัญ ที่นักยิงปืนสมัยโบราณใช้ได้ผลอย่างน่าทึ่งและหากกระสุนเกิดต่ำลงมาหน่อย ก็จะไปถูกเอาอวัยวะส่วนสําคัญของผู้ชายสัญชาตญาณจะทําให้คนร้ายหยุดการคุกคามทันที เพราะคนร้ายจะหวงและห่วงอวัยวะส่วนนี้ยิ่งกว่าชีวิตเสียอีก... ผู้เขียนขอให้กําลังใจเพื่อนสตรีทั้งหลายว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความตั้งใจกระทําจริง หมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอตามข้อแนะนําดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะทําให้เราสามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และยิงได้อย่างแม่นยํา ชนิดที่เรียกว่า “จับวางทีเดียว” ขอให้พึงนึกเสมอว่า ถ้าเรายิงผิดในการแข่งขันก็จะเพียงเสียแต้ม แต่ถ้ายิงผิดในการต่อสู้ก็จะต้องเสียชีวิตสถานเดียว...ครับผม

 


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท