แต่ละประเทศอนุญาตให้พกปืนกันอย่างไร

แต่ละประเทศอนุญาตให้พกปืนกันอย่างไร

สิทธิ์ในการพกพาอาวุธปืนของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่หลักคิด บริบททางสังคม การเมือง ประเพณี และเหตุผลทางประวัติศาสตร์

ประเด็นนี้ปรากฏในบทความเรื่อง ‘11 Countries with the Best Gun Laws in the World’ ซึ่งแสดงผลการจัดอันดับประเทศที่มีมาตรการเหมาะสมต่อกฎหมายการครอบครองอาวุธปืน 11 อันดับ โดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

จากข้อมูลพบว่า บางประเทศ ใบอนุญาตเพียงใบเดียวก็สามารถครอบครองได้ตั้งแต่ปืนยิงนกไปจนถึงไรเฟิลสังหารบุคคล หรือในบางประเทศอาจจะต้องขออนุญาตเพี่อครอบครองอาวุธปืนในระดับที่ยากง่ายแตกต่างกันออกไป

เช่น ในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร พวกเขาเผชิญกับประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางเชื้อชาติที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนั้นผูกพันกับใบอนุญาตครอบครองอาวุธสากล และมีข้อห้ามสำหรับปืนไรเฟิลและปืนสั้น

ขณะที่หลายคนมักเข้าใจว่าฝรั่งเศสมีภาพลักษณ์เป็นประเทศที่ปราศจากการให้พลเมืองพกพาอาวุธปืน แต่กลับพบว่าประเทศดินแดนน้ำหอมนี้ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องการแข่งขันกีฬายิงปืนด้วยเช่นกัน ผู้คนสามารถครอบครองอาวุธปืนสำหรับกีฬาและการล่าสัตว์ได้ ถ้ามีการขอใบอนุญาต

แต่สวิตเซอร์แลนด์แตกต่างอย่างมากกับในหลายประเทศของยุโรป จากการสำรวจ พบว่าในปี 2005 ประเทศที่มีประชากรเพียง 7 ล้านคนนี้ มีประชาชนที่ครอบครองอาวุธปืนไว้ที่บ้านประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์ต่อครัวเรือน และคาดการณ์กันว่า มีปืน 25 กระบอกต่อ 100 ครอบครัว ขณะที่ทหารปลดประจำการยังสามารถพกพาอาวุธปืนกลับบ้านได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่อมามิใช่ว่าพวกเขาเผชิญกับปัญหาการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น หากแต่เป็นอัตราฆ่าตัวตายด้วยอาวุธสูงที่สุดในยุโรป ส่งผลให้ในปี 2011 สวิตเซอร์แลนด์ต้องทำประชามติห้ามพกพาอาวุธปืน เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของพลเมือง

ในสวีเดน ประเทศที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำ พบว่า ผู้ครอบครองอาวุธปืนต้องมีใบอนุญาต ซึ่งไปเป็นตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธสงคราม ที่ตราเป็นกฤษฎีกาตั้งแต่ปี 2009 ใบอนุญาตนี้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปืนอัดลมที่มีแรงอัดต่ำกว่า 10 จูล อาวุธเหล่านี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ได้ สำหรับใบอนุญาตนี้ ตำรวจจะเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้ และต้องมีอายุ 18 ปีเต็มขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถขออนุญาต มีข้อยกเว้นอยู่บ้างสำหรับกิจกรรมล่าสัตว์ของสมาคมยิงปืน

กรณีที่ใกล้เคียงกันกับสวีเดน นอร์เวย์มีความเข้มงวดมากกว่า โดยการครอบครองอาวุธปืนถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยรัฐ หลักการนี้เป็นผลมาจากการผนวกแง่มุมทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมายเข้าด้วยกัน พลเมืองจะได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนเฉพาะกรณีเท่านั้น เกือบทั้งหมดจะใช้สำหรับการล่าสัตว์และใช้สำหรับเล่นกีฬา โดยใช้กฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืน และกฎหมายลูกที่คลอดออกมาในปี 2009 อีกฉบับสำหรับควบคุม

https://waymagazine.org/firearm_act/


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท