ชนิดของปืนลูกซอง

ขนาดของปืนลูกซองขนาดต่าง ๆ

ปืน เบอร์๔ (๔ เกจ ) เป็นปืนลำกล้องขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติของปืนลูกซอง ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๕๒ นิ้ว หรือ ๒๖.๗๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืนเบอร์๘ (๘ เกจ ) ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๓๕ นิ้ว หรือ ๒๑.๒๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืน เบอร์๑๐ (๑๐ เกจ ) ปืนเบอร์นี้ยังพอมีอยู่บ้าง เป็นแบบลูกซองแฝดขนานหายากมาก ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๗๕ นิ้ว หรือ ๒๙.๖๘ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๒ (๑๒ เกจ ) เป็นปืนที่มีขนาดกำลังพอเหมาะพอดี มีคนนิยมใช้กันมาก บริษัทต่างๆ ผลิตปืนนี้ออกจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในการกีฬายิงเป้า ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน ใช้ล่าสัตว์      ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๒๙ นิ้ว หรือ ๑๘.๕๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๔ (๑๔ เกจ ) ปืนลูกซองขนาดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดแล้ว

ปืน เบอร์ ๑๖ (๑๖ เกจ ) ปืนขนาดนี้หายากไม่ใคร่นิยมกัน โดยมากมักใช้ปืนเบอร์ ๒๐ แทนหรือใช้เบอร์ ๒๐ ที่ใช้ลูกกระสุนมีดินขับแรงสูง เพราะลำกล้องใกล้เคียงกัน ปืนเบอร์๑๖ ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๗๐ นิ้ว หรือ ๑๗.๐๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์ ๒๐ (๒๐ เกจ ) ปืนขนาดลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๑๕ นิ้ว หรือ ๑๕.๖๒ มิลลิเมตร คนนิยมใช้มากพอสมควรเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดยิงปืนลูกซองใหม่ๆ เพราะมีแรงถีบน้อง ใช้ล่าสัตว์หรือป้องกันทรัพย์สินได้ดี

ปืนเบอร์ ๒๔ (๒๔ เกจ ) มีตำนานเล่าขานเอาไว้ในเรื่องของปืนลูกซอง แต่ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพราะคนไม่นิยมใช้

ปืน เบอร์ ๒๘ (๒๘ เกจ ) ปืนแบบนี้เคยมีขายแต่หายาก ปัจจุบันนี้อาจจะมีอยู่บ้างในตู้ปืนสะสมของนักนิยมปืน ใช้ยิงสัตว์ขนาดเล็ก ลำกล้องกว้าง .๕๕๐ นิ้ว หรือ ๑๓.๙๗ มิลลิเมตร
ปืนเบอร์ ๔๑๐  เป็นปืนลูกซองที่เล็กที่สุด ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๑๐ นิ้ว หรือ ๑๐.๔๑ มิลลิเมตร เท่านั้น

กระสุนปืนลูกซอง ๑๒ เกจ

แบ่ง ตามการเรียกชื่อโดยทั่วไปออกเป็น ดังนี้ ถ้าเป็นกระสุนลูกปราย เรียกว่า ลูกบั๊ค (Buckshot) ถ้าเป็นลูกเบอร์หรือลูกยิงนก เรียกว่า (Birdshot) ส่วนคำว่า เอสจี (SG) เป็นชื่อเรียกของทางยุโรป.. ส่วน OO BUCK เป็นชื่อเรียกของทางอเมริกา ซึ่งเหมือนกันคือมีกระสุน ๙ เม็ดเท่ากัน  สังเกตจากกระสุนยี่ห้อ ELAY ดูตรงฝาปิดจะเห็น SG ถ้ายี่ห้อ Remington ข้างปลอกจะเขียน OO BUCK นอกจากลูก Buckshot และลูก Birdshot ที่เป็นลูกปรายแล้ว ยังมี ลูกโดด หรือ Slugshot ที่มีเม็ดเดียวใหญ่เต็มปลอกเลย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๗๒๓ นิ้ว (ขนาด ๑๒ เกจ) ใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้องขนาด ๑๒ เกจ  (๐.๗๒๙ นิ้ว ) เล

 

ลูกบั๊ก (Buckshot)
เป็นกระสุนลูกปรายเม็ดใหญ่แบบอเมริกันเรียกว่า ลูกบั๊ค ลูกชนิดนี้นิยมใช้กันมีอยู่ ๗ ขนาด ดังนี้

๑ ขนาด OOO Buck (ทริปเปิ้ลโอ) ขนาดความยาวของกระสุน ๒  ๓/๔ นิ้ว แบบธรรมดา (ไม่ใช่แบบแม็กนั่ม) ภายในปลอกกระสุนจะมีลูกตะกั่วกลม ๆ บรรจุอยู่ ๘ เม็ด แต่ละเม็ดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๐.๓๕ นิ้ว

๒ ขนาด OO Buck (โอโอ บั๊ค หรือ ดับเบิลโอ) เป็นขนาดยอดนิยมในไทย และเนื่องจาก มี ๙ เม็ด คนไทยจึงนิยมเรียกว่า ลูกเก้า (เรียกจำนวนเม็ดไม่ได้เรียกจากเบอร์กระสุน) โซนยุโรป เรียกลูกแบบเดียวกันนี้ว่า SG มี ๙ เม็ดเหมือนกัน ถ้าเป็นกระสุนแม็กนั่มจะมี ๑๒ เม็ด แต่ละเม็ดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๐.๓๓ นิ้ว หรือ ๘.๓๘ มม.  กระสุนเบอร์นี้อันตรายมาก สามารถยิงกวาง หมี หมูป่า หรือสุนัขป่า ได้ เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไป

๓  ขนาด O Buck (โอ บั๊ค ) มีลูกปรายบรรจุอยู่ ๑๒ เม็ด  เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ ๐.๓๒ นิ้ว  

๔  ขนาด 1  Buck (๑ บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ ๑๖ เม็ด  เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ ๐.๓๐ นิ้ว หรือ ๗.๖ มิลลิเมตร นับว่าเป็นลูกปืนที่หวังผลได้มากในระยะของปืนลูกซอง

๕ ขนาด 2  Buck (๒ บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ ๒๐ เม็ด  เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ ๐.๒๗ นิ้ว

๖  ขนาด 3  Buck (๓ บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ ๒๔ เม็ด  เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ ๐.๒๕ นิ้ว

๗  ขนาด 4  Buck (๔ บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ ๒๗ เม็ด  เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ ๐.๒๔ นิ้ว ลูกขนาดนี้โตกว่าลูกกรดเล็กน้อย ใช้ยิงสัตว์ขนาดกลางๆ เช่น แพะได้  

 
ลูกโดด (Slugshot)


 

แบ่งออกได้อีก ๓ แบบ ตามลักษณะของหัวกระสุน

๑.แบบ Brenneke เป็นลูกโดดที่มีลักษณะผิวเรียบ ทรงกระบอก หัวมน มีหมอนรองกันแก๊สรั่วติดส่วนท้ายหัวกระสุน

๒.แบบ Foster  ตัวลูกโดดจะมีลักษณะทรงกระบอกหัวมน แต่ที่ผิวจะมีครีบเฉียงหรือ Helical Ribbing ไปตามความยาวกระสุน และร่องรอบๆตัว เพื่อให้กระสุนเกิดการหมุนตัวเพื่อรักษาสมดุล เช่น Remington Slugger  ยิงกับปืนลูกซองลำกล้องเรียบ (Smooth Bore) ใช้โช้คแบบ Improved Cylinder หรือ Cylinder

๓.แบบ Sabboted Slugs:  ภาษาฝรั่งเศสแปลว่ารองเท้าไม้หรือรองเท้า ( ตัวลูกโดดจะเรียบและมีเปลือกพลาสติก Polyethylene หุ้มซึ่งจะหลุดออกเมื่อกระสุนพ้นปลายลำกล้อง เช่น Remmington Premier Copper Solid ) ซึ่งผู้ผลิตแนะนำอย่างยิ่งให้ยิงกับปืนลูกซองลำกล้องมีเกลียว ( Fully Rifled Barrel )จึงจะแม้นยำและได้ผลโดยระยะ 100 หลา มีการทดสอบสามารถทำกลุ่มกระสุนได้ 2   ½ นิ้ว – 5 นิ้ว 


ที่มา http://wachira191.blogspot.com/2014/02/


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท