การดูแลรักษาปืน


1. การดูแลรักษาปืนระหว่างการใช้งาน
1.1 ต้องระมัดระวังมิให้ตัวปืนและศูนย์ปืนกระทบถูกสิ่งของที่แข็งแรง เช่น รอก โต๊ะ เสา พื้น ฯลฯ เพราะจะทำให้ปืนคด ศูนย์เคลื่อน หรือกลไกภายในขัดข้อง ซึ่งจะทำให้กลุ่มกระสุนที่ตกเปลี่ยนไป จนถึงเป็นเหตุให้ปืนขัดข้องไม่สามารถใช้ยิงได้
1.2 การอัดลมหรือเปิดช่องบรรจุกระสุน ระวังอย่าให้มีการกระทบกระเทือนต่อศูนย์หน้า และศูนย์หลัง เช่น การใช้มือหรือนิ้วหัวแม่มือเกี่ยวศูนย์หลัง การกดศูนย์หน้าลงกับโต๊ะ ซึ่งจะทำให้ศูนย์เคลื่อน และกลุ่มกระสุน จะเปลี่ยนตำแหน่งไป
1.3 ไม่นำกระสุนที่มิใช้ชนิดและขนาดที่กำหนดให้ใช้กับปืนมาใช้เนื่องจากจะทำให้ภายในลำกล้องปืนเสียหายได้
1.4 ก่อนการยิงต้องตรวจดูว่าลำกล้องปืนสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่

2. การดูแลรักษาปืนอัดลมหลังการใช้งาน
2.1 ถอดศูนย์หลังออก (สำหรับปืนยาวบางกระบอก)
2.2 เช็ดด้วยผ้าสะอาดจนหมดลายนิ้วมือ
2.3ใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดปืน (ขวดสีขาว) เช็ดส่วนที่รมดำเป็นมันหรือโลหะสีขาว ระวังอย่าให้ถูกส่วนที่เป็นไม้ หรือส่วนที่ทาสีดำ (มิได้รมดำ ไม่เป็นมันเงา)
2.4 สำหรับปืนเก่าที่เริ่มขึ้นสนิมให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำมันเช็ดปืนหลายๆครั้งจนไม่มีสีสนิมออกมาสัปดาห์ละครั้ง
2.5 เก็บใส่กระเป๋าทันที่ทำความสะอาดเสร็จ
2.6 สำหรับปืนเก่าควรถอดดูนอตทุกตัวเป็นประจำทุกเดือน

3. การดูแลรักษาปืนดินขับ (ยาวท่านอน, ยาวชาวบ้าน)
3.1 ถอดศูนย์หลังออก เช็ดด้วยผ้าสะอาด แล้วเอาผ้าห่อไว้ (สำหรับปืนยาวท่านอน)
3.2 เช็ดภายในลำกล้องปืนด้วยน้ำยาล้างเขม่า (ขวดสีเหลือง) โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ร้อยผ้าขาวบางเล็กๆ 2 ชิ้น เข้ากับเส้นเอ็นที่ผูกปลายข้างหนึ่งไว้
3.2.2 ร้อยเส้นเอ็นเข้ากับลำกล้องปืนโดยร้อยจากด้านหลังไปด้านหน้า โดยเหลือด้านหลัง (ปลายที่มีผ้า) ไว้ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม.
3.2.3 ฉีดน้ำยาล้างเขม่าใส่ผ้าขาวบาง ระวังอย่าให้ถูกตัวปืน เพราะจะกัดสีและที่รมดำไว้
3.2.4 ดึงผ้าผ่านลำกล้องปืนอย่างแรงและเร็ว
3.2.5 เปลี่ยนผ้าใหม่แล้วทำซ้ำจนกระทั่งผ้าที่ออกมาสะอาด
3.3 เคลือบภายในลำกล้องปืนด้วยน้ำยาเคลือบลำกล้องปืน (ขวดสีดำ) ด้วยวิธีเดียวกับน้ำยาล้างเขม่า (ในกรณี ที่ไม่ใช้ปืนต่อเป็นเวลานาน และต้องเช็ดน้ำยาล้างเขม่าปืนด้วยผ้าสะอาดก่อน)
3.4 เช็ดลูกเลื่อนด้วยน้ำยาล้างเขม่า
3.5 เคลือบลูกเลื่อนด้วยน้ำยาเคลือบลำกล้องในกรณีที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
3.6 ห่อลูกเลื่อนด้วยผ้าสะอาด แล้วเก็บลงกล่อง
3.7 เช็ดภายนอกลำกล้องด้วยวิธีการเดียวกับปืนสั้นอัดลม
3.8 เก็บปืนใส่กระเป๋าทันทีที่ทำความสะอาดเสร็จ

4. การทำความสะอาดประจำปี (เฉพาะผู้ชำนาญ) (เฉพาะผู้ชำนาญ)
4.1 ถอดลำกล้องและชุดลั่นไกออกจาก สต็อก (พานท้าย+รางปืน)
4.2 เช็ดทำความสะอาดลำกล้องปืนด้านนอกทั้งหมด
4.3 หยอดน้ำมันบริเวณชุดลั่นไก
4.4 ประกอบปืนกลับ และเก็บใส่กระเป๋า

ข้อมูลจาก
http://www.kmitl.ac.th/shooting/about_shooting.htm
ที่มา https://sites.google.com/site/31188thanyaporn/kar-dulae-raksa-pun


จําหน่ายอาวุธปืนนอกแท้นําเข้า.com | ขายปืนมือสอง | ขายปืนหลุดจำนำ | ขายปืนนอกแท้ | ขายปืนทุกประเภท